รวมข้อดีข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นตัวเลือกอุปกรณ์สูบชนิดหนึ่งโดยทุกคนอาจจะรู้จักแต่บุหรี่ปกติ แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ที่สูบบุหรี่อยู่แล้วก็หันมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นเช่นกัน โดยข้อดีของบุหรี่ไฟฟ้านั้นอย่างแรกเลยคือการควบคุมปริมาณนิโคตินได้ สามารถทำให้ลดลงน้อยกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดาได้ อีกทั้งบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่มีการเผาไหม้ ทำให้อาจจะเสี่ยงกับควันที่เป็นพิษแบบบุหรี่มวนธรรมดาน้อยลง

และยังไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งหลายรสและหลายกลิ่น จะเป็นผลไม้ มิ้นท์ หรืออื่นๆอีกมากก็สามารถเลือกได้เช่นกัน แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็มีข้อเสียเช่นกันเพราะการสูบบุหรี่ kardinalstickvip อาจจะทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายในระยาวได้อยู่แล้ว ทั้งเสี่ยงโรคปอด โรคหัวใจ หรือโรคอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้เช่นกัน อีกทั้งการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าออกมายังมีเวลาไม่นาน อาจจะทำให้เรายังไม่รู้ผลของบุหรี่ไฟฟ้าที่แน่ชัดมากนักว่ามันจะทำให้เกิดผลเสียอะไรกับร่างกายบ้าง ทำให้อาจจะเป็นสิ่งที่ยังเข้าใจผลของมันยากอยู่นั่นเอง